Etap II – trening umiejętności pilotażowych


 

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. 

Szkolenie do Etapu II obejmuje:

- naziemne szkolenie praktyczne

- szkolenie w locie

Szkolenie praktyczne naziemne w ramach Etapu II obejmuje doskonalenie startu klasycznego oraz naukę startu odwróconego ("alpejki") a także kontroli kontroli wolnej przestrzeni, warunków meteo, oraz przerwania startu w sytuacji koniecznej lub na komendę.

Szkolenie w locie w ramach Etapu II obejmuje minimum 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200 metrów, w czasie których uczeń-pilot powinien opanować umiejętność zastosowania przynajmniej jednej metody przyspieszonego schodzenia („uszy”/„besztal”) oraz lądowania na ograniczonym obszarze o wymiarach 60 na 60 metrów.

Czas trwania w zależności od pogody i nabytych umiejetności 2-3 dni.

Etap II szkolenia zakończony jest wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu i skierowaniem na egzamin Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzaminy organizowane są cyklicznie w różnych miejscach kraju na  lotniskach aeroklubowych. Po zaliczeniu egzaminu Uczeń-pilot

składa wniosek do Dyrektora Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wydanie Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni uprawniające do samodzielnych lotów.

Etap II szkolenia paralotniowego można także ukończyć w czasie wyjazdu szkoleniowo-turystycznego w Alpach.

Pilot-uczeń wykonuje loty z wzniesienia o wystarczająco dużej deniwelacji by móc zrealizować program, przećwiczyć technikę pilotażu

 jeszcze podelektować się pięknem widoków.

Oblicz ratę

Uczeń startuje na holu.