PPGG - szkolenie do wykonywania lotów na motoparalotniach


 

Celem szkolenia jest nauczenie pilota lub pilota–ucznia latania na motoparalotni. Po zakończeniu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem, oraz lotami nawigacyjnymi. Musi opanować obsługę sprzętu, listę czynności przedstartowych oraz procedury bezpieczeństwa.

Wymagania stawiane kandydatom przed przystąpieniem do szkolenia:

– wiek – według uznania instruktora szkolącego (w przypadku osób nie
posiadających 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych);
– posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii lub własnoręcznie podpisanego
oświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania paralotniarstwa;
– ubezpieczenie OC wymagane przed pierwszym lotem.


Nauczanie umiejętności praktycznych musi obejmować:
– wykonanie co najmniej 45 lotów w czasie nie mniej niż 10 godzin na
motoparalotni PPGG podzielonych na 2 etapy szkolenia:
I Etap szkolenia – loty wstępne zapoznawcze – obejmuje wykonanie
minimum 9 lotów na motoparalotni dwumiejscowej.

II Etap szkolenia – szkolenie zaawansowane – obejmuje wykonanie minimum
36 lotów, w tym wykonanie 3 przelotów po wyznaczonej trasie do miejsca
lądowania oddalonego od miejsca startu o co najmniej 15 km, oraz:
– naukę obsługi motoparalotni, przygotowania do lotu i składania po locie;
– naukę sterowania motoparalotnią oraz lądowanie z napędem pracującym i
wyłączonym na ograniczonym obszarze o wymiarach 60 x 60 m;
– naukę startu przy różnych prędkościach wiatru;
– zasady działania silnika spalinowego i zespołu silnikowo-śmigłowego;
– naukę obsługi motoparalotni;
– zasady bezpieczeństwa w czasie obsługi i wykonywania lotów na
motoparalotni;
– przygotowanie operacyjne i nawigacyjne do lotu, łącznie z analizą
meteorologiczną;
– wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających
zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

Uczeń-pilot ubiegający się o świadectwo kwalifikacji pilota paralotni PGP z
wpisem podstawowym PPGG musi wykazać się podczas egzaminów, że posiada
wiedzę teoretyczną w zakresie następujących przedmiotów:
1) prawo lotnicze;
2) człowiek – możliwości i ograniczenia;
3) meteorologia;
4) nawigacja;
5) procedury operacyjne;
6) osiągi i planowanie lotu;
7) wiedza ogólna o statku powietrznym;
8) zasady lotu;
9) bezpieczeństwo lotów;
10) transport, konserwacja i obsługa statku powietrznego i wyposażenia.

Szkolimy na sprzęcie kursanta po uzgodnieniu warunków.

Oblicz ratę

Lot na PPGG o zachodzie słońca nad polem rzepaku. Niezapomniane wrażenia.