Regulamin


Warunki wykonywania paralotniowych lotów tandemowych

1. Decyzję o locie podejmuje wyłącznie pilot po pozytywnej ocenie warunków meteorologicznych.

2. Zastrzega się możliwość odwołania lotów, wszelkich zmian w ich organizacji a także zmiany terminu w związku z niesprzyjającymi warunkami meteorologicznymi lub z powodów technicznych (przy holach wiatr do 5 m/s, brak opadów atmosferycznych i zagrożenia burzowego itp.).

3. Ubiór – zalecane są wygodne buty wspierające kostkę, długie spodnie i nieprzewiewna bluza. W okresie chłodnym rękawiczki, ciepłe spodnie oraz ciepła kurtka. Należy pamiętać, że temperatura powietrza spada wraz z wysokością i nawet latem zmarzniesz po kilkunastu minutach.

4. Całkowita masa pasażera nie może przekraczać 100 kg.

5. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Posiadacze „Voucheru” mają prawo wykorzystać lot w terminie 12 miesięcy od daty zakupu.

7. Trzykrotna odmowa lotu w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z rezygnacją z lotu.

8. Pasażer przed lotem składa oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, oraz o tym, że jest świadomy ryzyka związanego z uprawianiem paralotniarstwa.

9. Pasażer może zabrać w powietrze sprzęt fotograficzny po wcześniejszym uzgodnieniu z pilotem.

10. Pasażer ma obowiązek wykonywania wszelkich poleceń pilota związanych bezpośrednio z lotem.

11. Posiadacz „voucheru” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

12. Loty realizujemy przez cały rok jednak uzależnione są od stanu murawy lotniska.

13. Zabrania się wykonywania lotów pod wpływem alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu.


 

Paralotniarstwo jest bardzo, bardzo zależne od pogody. Nawet wtedy gdy wydaje Ci się, że „pogoda jest przecież OK",  w rzeczywistości może nie nadawać się do bezpiecznego latania na paralotni. Zaufaj naszemu doświadczeniu, latamy od lat. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Stare porzekadło lotnicze mówi: "Zawsze lepiej jest być tu, na ziemi, marząc o tym by znaleść się tam, w powietrzu, niż odwrotnie"- to prawda, uszanuj ją! 

Decyzja o starcie podejmowana jest przez pilota na miejscu startu. Nie ma gwarancji, że na pewno polecimy, ale gdy już do tego dojdzie na pewno będzie to jedno z największych doznań w Twoim życiu – to już gwarantujemy!