Cennik szkoleń i usług  (od stycznia 2023)


 

(minimalna ilość kursantów - 2 osoby)

Rezerwacja miejsca na szkolenie wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 500 złotych. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Jest to warunek niezbędny do rozpoczęcia szkolenia. 

W przypadku braku możliwości ukończenia szkolenia ze względu na warunki atmosferyczne, koszty kursu nie będą wracane. Kursant  kontynuuje szkolenie w kolejnych terminach, zgodnie z harmonogramem szkoleń, po wcześniejszym potwierdzeniu rezerwacji miejsca.                                             

Wyjazdy zagraniczne:

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki w wysokości 700 zł, pozostałą kwotę należy wpłacić na 14 dni przed planowanym wyjazdem. Zaliczka, jak i pozostała kwota podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku gdy na jego zapisze się nowa inna osoba. Wyjazd może zostać odwołany w przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych.

 

Przy zakupie kompletu sprzętu marki Dudek Paragliders lub Bruce Goldsmith Design szkolenie do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni PGP z uprawnieniem „PP” – 50%

 

 

Szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji (PGP)

 

 

Opis

 

 

Cena PLN

(sprzęt szkoły)

 

 

Cena PLN

(sprzęt kursanta)

 

 I Etap (PP)

 

 

Szkolenie podstawowe za wyciągarką

obejmujące przeszkolenie „H”

 

 2200

 

-

II Etap (PP)

 

Szkolenie doskonalące za wyciągarką po I Etapie

obejmujące naukę wychodzenia z sytuacji niebezpiecznych

1700

-

I i II Etap + „H” (PP)

 

Szkolenie podstawowe + doskonalące

+ przeszkolenie w lotach holowanych „H”

 

 

3500

-

I Etap + PPG

(w tym uprawnienia "H") 

Szkolenie podstawowe I Etap

+ z napędem plecakowym PPG zamiast Etapu II

(Uwaga! Nie uprawnia do latania swobodnego)

(*cena jest uzależniona od poziomu dotychczasowego wyszkolenia)

4400*  

PPG po I Etapie (PPG)

 

 

Szkolenie do lotów z napędem plecakowym po I Etapie

(Uwaga! Nie uprawnia do latania swobodnego)

(*cena jest uzależniona od poziomu dotychczasowego wyszkolenia)

-

2200*

PPG po II Etapie

lub dla Pilotów

ze Świadectwem Kwalifikacji

 

Szkolenie dla osób latających swobodnie,

posiadających ważne ŚK lub po ukończonym II Etapie szkolenia paralotniowego

(*cena jest uzależniona od poziomu dotychczasowego wyszkolenia)

-

1950*

PPG od poziomu "0"

Pełne szkolenie paralotniowe do uprawnień PPG, paralotnia z napędem start z nóg

-

4900

 

PPGG dla Pilotów ze Świadectwem Kwalifikacji

 

Szkolenie do lotów na Motoparalotniach  - 3000

 

TANDEM

 

Szkolenie do lotów z pasażerem

 

1600

 

-

Szkolenie Indywidualne

 

Szkolenie do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji (I +II Etap)

dostosowane do upodobań klienta

150% ceny

 -

 

 Szkolenia

dodatkowe

 

     

SIV

Trening bezpieczeństwa

-

1500

 

Termika

(tzw. III Etap)

 

Szkolenie w lotach termicznych 

  w górach

 

-

 

1700

 

Klif

 

Szkolenie w lotach "żaglowych"

 

-

 

800

Wyrównanie

 

Szkolenie wyrównujące,

przypomnienie nabytych umiejętności.

 -

1000

I Etap - Teoria

Szkolenie teoretyczne do I Etapu

500

 -

 

Kierownik Startu

 

Szkolenie na kierownika startu holowanego

 

500

 

-

Operator Wyciągarki

 

Szkolenie na operatora wyciągarki paralotniowej

(wymagane Świadectwo Kwalifikacji PGP)

1000

-

 

Szkolenie „H”

 

Szkolenie do lotów holowanych dla pilotów

 

1000

 

600

Lot na holu pod nadzorem instruktora

 

Lot holowany pod nadzorem instruktora,

doskonalący lub treningowy

(wysokość 150-350m)

50

30

 

Lot na holu

 

 dla pilotów

 

-

 

30

                

             Inne

     

 

Przełożenie RSH

("delta")

 

 

-

 

150

290

 

Zamontowanie RSH w uprzęży

 

-

20

 

Wypożyczenie paralotni na jeden hol

 

(kompletna paralotnia: skrzydło, uprząż, SIP-spadochron zapasowy, kask, radio)

30

-

 

Wypożyczenie paralotni na jeden dzień

 

(kompletna paralotnia: skrzydło, uprząż, SIP-spadochron zapasowy, kask, radio)

200

-