Szkolenia do lotów z pasażerem -TANDEM

 

Tandemem intensywnie latamy od 5 lat. Robimy to profesjonalnie. Latamy zarówno za wyciągarką, na klifie jak i w "prawdziwej" termice.

Nie było jak dotąd jakichkolwiek skarg, wypadków czy kontuzji. Bezpieczeństwo pasażera jest tu priorytetem.

Szkolenie prowadzone jest za wyciągarką i na klifie. Wymagamy od kursanta odpowiedniego stopnia zaawansowania w lotach i technice sterowania.

Po zakończeniu szkolenia pilot tandemu powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem, sytuacjami niebezpiecznymi.  Powinien wiedzieć jak przygotować do lotu pasażera krótkim instruktażem, jak dbać o niego w czasie lotu a także co robić w sytuacjach niebezpiecznych i wypadkach.

 

Wymagania od kandydata:

- posiada co najmniej jedno ważne uprawnienie podstawowe (PP, PPG, PPGG)

- posiada co najmniej 50 godzin potwierdzonego nalotu ogólnego jako pilot-dowódca na tej kategorii statku powietrznego, na którą posiada uprawnienie podstawowe

- posiada badania lotniczo-lekarskie III klasy

- ukończyła 18 rok życia

Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów, w tym lądowania w ograniczonym terenie.

Szkolenie może odbyć się na sprzęcie szkolonego po uzgodnieniu i spełnieniu warunków technicznych.

 

 

 

 

 

Szkolenie w locie na klifie.

DebinaRowy