PPGG - szkolenie do wykonywania lotów na motoparalotniach

 

Szkolimy na motoparalotni dwumiejscowej w odpowiednich, spokojnych warunkach. Po zakończeniu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem, oraz lotami nawigacyjnymi. Musi opanować obsługę sprzętu, listę czynności przedstartowych oraz procedury bezpieczeństwa.

Wymagania do szkolenia:

– wiek – według uznania instruktora szkolącego (w przypadku osób nie
posiadających 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych);
– posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii lub własnoręcznie podpisanego
oświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania paralotniarstwa;
– ubezpieczenie OC wymagane przed pierwszym lotem.


Nauczanie umiejętności praktycznych obejmuje:
– wykonanie co najmniej 45 lotów w czasie nie mniej niż 10 godzin na
motoparalotni PPGG podzielonych na 2 etapy szkolenia:
I Etap szkolenia – loty wstępne zapoznawcze – obejmuje wykonanie
minimum 9 lotów na motoparalotni dwumiejscowej.

II Etap szkolenia – szkolenie zaawansowane – obejmuje wykonanie minimum
36 lotów, w tym wykonanie 3 przelotów po wyznaczonej trasie do miejsca
lądowania oddalonego od miejsca startu o co najmniej 15 km, oraz:
– naukę obsługi motoparalotni, przygotowania do lotu i składania po locie;
– naukę sterowania motoparalotnią oraz lądowanie z napędem pracującym i
wyłączonym na ograniczonym obszarze o wymiarach 60 x 60 m;
– naukę startu przy różnych prędkościach wiatru;
– zasady działania silnika spalinowego i zespołu silnikowo-śmigłowego;
– naukę obsługi motoparalotni;
– zasady bezpieczeństwa w czasie obsługi i wykonywania lotów na
motoparalotni;
– przygotowanie operacyjne i nawigacyjne do lotu, łącznie z analizą
meteorologiczną;
– wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających
zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

Szkolimy na sprzęcie kursanta po uzgodnieniu warunków.

 

Lot na PPGG o zachodzie słońca nad polem rzepaku. (trajka CUMULUS, skrzydło DUDEK HADRON Cabrio)